Betyg i grundskolan läsår 1994/95

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (68 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1990/91 - 1994/95
Tabell 1.1 B (68 kB) Elever med ofullständigt slutbetyg i årskurs 9 läsåren 1990/91 - 1994/95
Tabell 1.1 C (69 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg från årskurs 9, läsåret 1994/95
Tabell 1.1 D (64 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1994/95, spridningsmått för kommuner
Tabell 1.1 E (64 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1994/95, medelvärden för kommungrupper
Tabell 1.2 A (51 kB) Relativa sifferbetyg per ämne i årskurs 9, läsåret 1994/95
Tabell 1.2 B (51 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med relativa sifferbetyg, läsåret 1994/95
Tabell 1.3 (49 kB) Saknade betyg per ämne i årskurs 9 läsåret 1994/95
Tabell 1.4 A (47 kB) Antal saknade betyg i årskurs 9, läsåret 1994/95
Tabell 1.4 B (47 kB) Orsaker till saknade betyg i årskurs 9, läsåret 1994/95
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 1.14 A (33 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1995/96 för elever från åk 9 läsåret 1994/95
Tabell 1.14 B (33 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1995/96 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1994/95

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (364 kB) Huvudmannens skolor. Utbildningsresultat 1994/95
Senast granskad: 2007-04-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten