Betyg i grundskolan läsår 1995/96

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1.1 A (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1991/92 - 1995/96
Tabell 1.1 B (76 kB) Elever som saknade 1 - 17 ämnesbetyg i årskurs 9, läsåren 1991/92 - 1995/96
Tabell 1.1 C (72 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1994/95 - 1995/96
Tabell 1.1 D (80 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1995/96, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 E (80 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1995/96, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.2 A (266 kB) Relativa sifferbetyg per ämne i årskurs 9, läsåret 1995/96
Tabell 1.2 B (267 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med relativa sifferbetyg, läsåret 1995/96
Tabell 1.3 (46 kB) Saknade betyg per ämne i årskurs 9 läsåret 1995/96
Tabell 1.4 A (48 kB) Antal saknade ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 1995/96
Tabell 1.4 B (48 kB) Orsaker till saknade ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 1995/96
TabellnummerInnehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 1.15 A (49 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1996/97 för elever från åk 9 läsåret 1995/96
Tabell 1.15 B (50 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1996/97 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1995/96

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 4 (165 kB) Tabell 4 Huvudmannens skolor. Utbildningsresultat 95/96
Senast granskad: 2009-08-10
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten