Betyg i grundskolan läsår 1996/97

Läsåret 1996/97 var det sista året slutbetyget i grundskolan delades ut enligt det relativa betygssystemet.

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1.1 A (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1992/93 - 1996/97
Tabell 1.1 B (76 kB) Elever som saknade 1 - 17 ämnesbetyg i årskurs 9, läsåren 1992/93 - 1996/97
Tabell 1.1 C (77 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1994/95 - 1996/97
Tabell 1.1 D (74 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1996/97, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 E (74 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1996/97, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.2 A (268 kB) Relativa sifferbetyg per ämne i årskurs 9, läsåret 1996/97
Tabell 1.2 B (268 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med relativa sifferbetyg, läsåret 1996/97
Tabell 1.3 (46 kB) Saknade betyg per ämne i årskurs 9 läsåret 1996/97
Tabell 1.4 A (49 kB) Antal saknade ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 1996/97
Tabell 1.4 B (49 kB) Orsaker till saknade ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 1996/97
TabellnummerInnehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 1.14 A (50 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1997/98 för elever från åk 9 läsåret 1996/97
Tabell 1.14 B (51 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1997/98 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1996/97

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 4 (417 kB) Utbildningsresultat 96/97
Senast granskad: 2007-04-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten