Betyg i grundskolan läsår 1998/99

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (41 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 1997/98--1998/99
Tabell 1.1 B (41 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1998/99, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (41 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1998/99, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (41 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1997/98 - 1998/99
Tabell 1.2 (22 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåret 1998/99
Tabell 1.3 A (24 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, läsåret 1998/99
Tabell 1.5 (37 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 1998/99
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.14 A (56 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1999/2000 för elever från åk 9 läsåret 1998/99
Tabell 3.14 B (53 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1999/2000 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1998/99

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (232 kB) Utbildningsresultat 98/99 - kommuner, sameskolan och fristående skolor
Senast granskad: 2008-11-21
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten