Betyg i grundskolan läsår 1999/00

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (43 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1997/98 - 1999/2000
Tabell 1.1 B (43 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1999/2000, spridningsmått för kommuner
Tabell 1.1 C (43 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1999/2000, medelvärden för kommungrupper
Tabell 1.1 D (43 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1997/98 - 1999/2000
Tabell 1.2 (22 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1998/99 och 1999/2000
Tabell 1.3 A (33 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 1999/2000
Tabell 1.3 B (33 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 1999/2000
Tabell 1.5 A (57 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 1999/2000
Tabell 1.5 B (57 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 1999/2000
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.14 A (60 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2000/2001 för elever från åk 9 läsåret 1999/2000
Tabell 3.14 B (60 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2000/2001 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1999/2000

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (144 kB) Utbildningsresultat 1999/00 - län,

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (231 kB) Utbildningsresultat 1999/00 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternat
Senast granskad: 2008-11-21
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten