Betyg i grundskolan läsår 2000/01

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (29 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1997/98 - 2000/01
Tabell 1.1 B (29 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2000/01, spridningsmått för kommuner
Tabell 1.1 C (28 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2000/01, medelvärden för kommungrupper
Tabell 1.1 D (28 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1997/98 - 2000/01
Tabell 1.2 (22 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1998/99 och 2000/01
Tabell 1.3 A (35 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2000/01.
Tabell 1.3 B (35 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2000/01
Tabell 1.5 A (43 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2000/01.
Tabell 1.5 B (42 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2000/01.
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.14 A (61 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2001/02 för elever från åk 9 läsåret 2000/01
Tabell 3.14 B (63 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2001/02 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2000/01

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (145 kB) Utbildningsresultat 2000/01 - län, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternat

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (234 kB) Utbildningsresultat 2000/01 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternat
Senast granskad: 2009-11-27
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten