Betyg i grundskolan läsår 2001/02

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (47 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1997/98 - 2001/02
Tabell 1.1 B (47 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2001/02, spridningsmått för kommuner
Tabell 1.1 C (47 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2001/02, medelvärden för kommungrupper
Tabell 1.1 D (47 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1997/98 - 2001/02
Tabell 1.2 (22 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1998/99 - 2001/02
Tabell 1.3 A (35 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2001/02
Tabell 1.3 B (35 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2001/02
Tabell 1.5 A (61 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2001/02
Tabell 1.5 B (61 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2001/02
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.14 A (57 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2002/03 för elever från åk 9 läsåret 2001/02
Tabell 3.14 B (67 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2002/03 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2001/02

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (90 kB) Utbildningsresultat - 2001/02 - län

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (224 kB) Utbildningsresultat 2001/02 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternatskolor
Senast granskad: 2008-11-21
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten