Betyg i grundskolan läsår 2002/03

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (51 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1998/99 - 2002/03
Tabell 1.1 B (51 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2002/03, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (51 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2002/03, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (51 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1998/99 - 2002/03
Tabell 1.2 (23 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1998/99 - 2002/03
Tabell 1.3 A (36 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2002/03
Tabell 1.3 B (36 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2002/03
Tabell 1.5 A (61 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2002/03
Tabell 1.5 B (61 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2002/03
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.13 A (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2003/04 för elever från åk 9 läsåret 2002/03
Tabell 3.13 B (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2003/04 för elever från åk 9 läsåret 2002/03
Tabell 3.13 C (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2003/04 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2002/03

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (90 kB) Utbildningsresultat - 2002/03 - län OBS! Ändrad 2004-05-11

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (232 kB) Utbildningsresultat 2002/03 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternatskolor OBS! Ändrad 2004-04-28
Senast granskad: 2009-11-26
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten