Betyg i grundskolan läsår 2003/04

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (43 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 1999/00 - 2003/04
Tabell 1.1 B (34 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2003/04, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (34 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2003/04, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (34 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1999/00 - 2003/04
Tabell 1.2 (31 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1999/00 - 2003/04
Tabell 1.3 A (30 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2003/04
Tabell 1.3 B (32 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 A (45 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 B (45 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 C (45 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 D (45 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 E (45 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabell 1.5 F (44 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2003/04
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.13 A (73 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2004/05 för elever från åk 9 läsåret 2003/04
Tabell 3.13 B (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2004/05 för elever från åk 9 läsåret 2003/04
Tabell 3.13 C (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2004/05 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2003/04

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (150 kB) Utbildningsresultat - 2003/04 - län

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (233 kB) Utbildningsresultat 2003/04 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternatskolor
Senast granskad: 2009-12-31
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten