Betyg i grundskolan läsår 2004/05

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (61 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2000/01 - 2004/05
Tabell 1.1 B (60 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2004/05, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (60 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2004/05, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (60 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2000/01 - 2004/05
Tabell 1.2 (31 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 2000/01 - 2004/05
Tabell 1.3 A (36 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2004/05
Tabell 1.3 B (37 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 A (157 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 B (157 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 C (157 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 D (157 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 E (157 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabell 1.5 F (157 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2004/05
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.13 A (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, totalt
Tabell 3.13 A (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, flickor
Tabell 3.13 A (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, pojkar
Tabell 3.13 B (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, totalt
Tabell 3.13 B (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, flickor
Tabell 3.13 B (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever från åk 9 läsåret 2004/05, pojkar
Tabell 3.13 C (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2004/05, totalt
Tabell 3.13 C (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2004/05, flickor
Tabell 3.13 C (114 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2005/06 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2004/05, pojkar

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (146 kB) Utbildningsresultat 2004/05 - län
Tabell 5 (117 kB) Utbildningsresultat 2004/05, forts - län

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (242 kB) Utbildningsresultat 2004/05 - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternatskolor
Tabell 5 (219 kB) Utbildningsresultat 2004/05 - Betyg - kommuner, sameskolan och fristående skolor, internationella skolor och riksinternatskolor
Senast granskad: 2009-11-24
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten