Betyg i grundskolan läsår 2005/06

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (71 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2001/02 - 2005/06
Tabell 1.1 B (71 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2005/06, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (71 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2005/06, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (71 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2001/02 - 2005/06
Tabell 1.2 (32 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 2001/02 - 2005/06
Tabell 1.3 A (46 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2005/06
Tabell 1.3 B (46 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 A (205 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 B (205 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 C (205 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 D (205 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 E (205 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabell 1.5 F (205 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2005/06
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 1.6 A (83 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06
Tabell 1.6 B (83 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), flickor
Tabell 1.6 C (80 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), pojkar
Tabell 1.7 A (87 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06
Tabell 1.7 B (82 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), flickor
Tabell 1.7 C (78 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 per program för elever från åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), pojkar
Tabell 1.8 A (78 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2005/06
Tabell 1.8 B (75 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), flickor
Tabell 1.8 C (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2006/07 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2005/06 (forts.), pojkar
Tabell 1.9 (36 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2006/07 för elever från åk 9 läsåret 2005/06, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (151 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2005/06
Tabell 2 (133 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2005/06

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (243 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2005/06
Tabell 2 (217 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2005/06
Senast granskad: 2009-11-24
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten