Betyg i grundskolan läsår 2006/07

Betygsstatistiken som publicerades i november 2007 drogs in på grund av att den innehöll fel. Felen är nu åtgärdade och korrigerade i samtliga tabeller. 2008-01-17

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (53 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 2 (41 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 3 A (47 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2006/07, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B (47 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2006/07, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 4 (39 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 5 (40 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 6 A (47 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2006/07
Tabell 6 B (47 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2006/07
Tabell 7 A (234 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabell 7 B (234 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabell 7 C (234 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabell 7 D (234 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabell 7 E (234 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabell 7 F (234 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2006/07
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A (80 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07
Tabell 9 B (80 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), flickor
Tabell 9 C (80 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), pojkar
Tabell 10 A (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07
Tabell 10 B (74 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), flickor
Tabell 10 C (71 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 per program för elever från åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), pojkar
Tabell 11 A (67 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2006/07
Tabell 11 B (68 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), flickor
Tabell 11 C (68 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2007/08 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2006/07 (forts.), pojkar
Tabell 12 (36 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2007/08 för elever från åk 9 läsåret 2006/07, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (137 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2006/07
Tabell 2 (60 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2006/07

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (244 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2006/07
Tabell 2 (149 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2006/07
Senast granskad: 2009-11-23
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten