Betyg i grundskolan läsår 2007/08

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (55 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2003/04 - 2007/08
Tabell 2 (39 kB) Elever som avslutat årskurs 9 och som ej nått målen av de som fått eller skulle ha fått mål- och kunskapsrelaterade slutbetyg, läsåren 2003/04-2007/08
Tabell 3 (50 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2007/08, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) och medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 4 (35 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2003/04 - 2007/08
Tabell 5 (40 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 2003/04 - 2007/08
Tabell 6 A (52 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2007/08
Tabell 6 B (52 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2007/08
Tabell 7 A (231 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabell 7 B (231 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabell 7 C (231 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabell 7 D (231 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabell 7 E (231 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabell 7 F (231 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2007/08
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A (76 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08
Tabell 9 B (76 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), flickor
Tabell 9 C (76 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), pojkar
Tabell 10 A (73 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08
Tabell 10 B (73 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), flickor
Tabell 10 C (73 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 per program för elever från åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), pojkar
Tabell 11 A (63 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2007/08
Tabell 11 B (63 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), flickor
Tabell 11 C (63 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2008/09 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2007/08 (forts.), pojkar
Tabell 12 (39 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2008/09 för elever från åk 9 läsåret 2007/08, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (143 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2007/08
Tabell 2 (141 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2007/08

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (325 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2007/08
Tabell 2 (241 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2007/08
Senast granskad: 2009-11-23
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten