Betyg i grundskolan läsår 2008/09

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (59 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2004/05 - 2008/09
Tabell 2 (49 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2004/05-2008/09
Tabell 3 A (56 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2008/09, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B (56 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2008/09, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 4 (44 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2004/05 - 2008/09
Tabell 5 (45 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande, läsåren 2004/05 - 2008/09
Tabell 6 A (62 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2008/09
Tabell 6 B (62 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2008/09
Tabell 7 A (252 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabell 7 B (252 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabell 7 C (252 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabell 7 D (252 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabell 7 E (252 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabell 7 F (252 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A (88 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09
Tabell 9 B (88 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), flickor
Tabell 9 C (88 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), pojkar
Tabell 10 A (86 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09
Tabell 10 B (86 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), flickor
Tabell 10 C (86 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), pojkar
Tabell 11 A (78 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09
Tabell 11 B (79 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), flickor
Tabell 11 C (79 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09 (forts.), pojkar
Tabell 12 (46 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2009/10 för elever från åk 9 läsåret 2008/09, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (146 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2008/09. Tabellen kompletterad 2010-10-01.
Tabell 2 (131 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2008/09
Provresultat publiceras under länken Provresultat.

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (317 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2008/09 Tabellen korrigerad 2010-04-16 och kompletterad 2010-10-01
Tabell 2 (235 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2008/09
Provresultat publiceras under länken Provresultat.
Senast granskad: 2011-11-07
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten