Betyg i grundskolan läsår 2009/10

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (54 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2005/06-2009/10
Tabell 2 (46 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2005/06-2009/10
Tabell 3 A (51 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B (51 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 4 (42 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2005/06-2009/10
Tabell 5 (45 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet, läsåren 2005/06-2009/10
Tabell 6 A (49 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2009/10
Tabell 6 B (49 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2009/10
Tabell 7 A (217 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabell 7 B (217 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabell 7 C (217 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabell 7 D (217 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabell 7 E (217 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabell 7 F (217 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2009/10
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A (100 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10
Tabell 9 B (100 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), flickor
Tabell 9 C (100 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), pojkar
Tabell 10 A (98 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10
Tabell 10 B (98 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), flickor
Tabell 10 C (98 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), pojkar
Tabell 11 A (97 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2009/10
Tabell 11 B (98 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), flickor
Tabell 11 C (98 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2010/11 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2009/10 (forts.), pojkar
Tabell 12 (53 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2010/11 för elever från åk 9 läsåret 2009/10, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (148 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2009/10 (Övergångsfrekvens kompletterad 2011-03-30)
Tabell 2 (145 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2009/10

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (361 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2009/10 (Övergångsfrekvens kompletterad 2011-03-30)
Tabell 2 (211 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2009/10
Senast granskad: 2011-03-30
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten