Betyg i grundskolan läsår 2010/11

Betygsresultaten i grundskolan finns presenterade på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Uppgifterna presenteras på den här sidan i tabellformat och i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Se länkar till höger.

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1A Riksnivå (73 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2006/07-2010/11
Tabell 1B Riksnivå (73 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2006/07- 2010/11, forts
Tabell 1C Riksnivå (58 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11 och har behörighet till nationellt program
Tabell 2 Riksnivå (49 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2006/07-2010/11
Tabell 3A Riksnivå (99 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2010/11, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3B Riksnivå (99 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2010/11, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 4 Riksnivå (49 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2006/07-2010/11
Tabell 5 Riksnivå (52 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2006/07-2010/11
Tabell 6A Riksnivå (74 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2010/11
Tabell 6B Riksnivå (74 kB)   Slutbetyg från årskurs 9 för elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, läsåret 2010/11
Tabell 7A Riksnivå (276 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11
  Tabell 7B Riksnivå (276 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11
Tabell 7C Riksnivå (276 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11
Tabell 7D Riksnivå (276 kB)   Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11
Tabell 7E Riksnivå (276 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11
Tabell 7F Riksnivå (276 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2010/11

 

Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9A riks (97 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11
Tabell 9B riks (94 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), flickor
Tabell 9C riks (97 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), pojkar
Tabell 10 A riks (95 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11
Tabell 10 B riks (95 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), flickor
Tabell 10 C riks (95 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 per program för elever från åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), pojkar
Tabell 11A riks (87 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2010/11
Tabell 11B riks (87 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), flickor
Tabell 11 C riks (87 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2011/12 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2010/11 (forts.), pojkar
Tabell 12 (49 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2011/12 för elever från åk 9 läsåret 2010/11, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

 

Uppgifter på läns- och kommunnivå

 

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1A Läns- o Kommunnivå (350 kB) Studieresultat för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11
Tabell 1B Läns- o Kommunnivå (353 kB) Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11
Tabell 2 Läns- o Kommunnivå (201 kB) Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för elever i huvudmannen skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11

Uppgifter om slutbetyg i grundskolans årskurs 9 finns i databasen SIRIS på skolnivå.

Senast granskad: 2012-05-31
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten