Betyg i grundskolan läsår 2011/12

2013-05-30: Alla tabeller som redovisar resultat för elever med utländsk bakgrund har kompletterats med ytterligare två rader. Resultaten redovisas exklusive nyinvandrade elever och resultat för enbart nyinvandrade elever.

Betygsresultaten i grundskolan finns presenterade på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Uppgifterna presenteras på den här sidan i tabellformat och i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Se länkar till höger.

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A Riksnivå (70 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2007/08-2011/12
Tabell 1 B Riksnivå (70 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2007/08- 2011/12, forts
Tabell 1 C Riksnivå (54 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/12 och har behörighet till nationellt program
Tabell 2 Riksnivå (54 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2007/08-2011/12 och ej uppnått målen
Tabell 3 A Riksnivå (97 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2011/12, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B Riksnivå (97 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2011/12, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 Riksnivå (43 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2007/08-2011/12
Tabell 5 Riksnivå (54 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2007/08-2011/12
Tabell 6 A Riksnivå (70 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/12 och har betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 6 B Riksnivå (70 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2011/12 och har betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 7 A Riksnivå (208 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12
Tabell 7 B Riksnivå (208 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12
Tabell 7 C Riksnivå (208 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12
Tabell 7 D Riksnivå (208 kB) Elever från fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12
Tabell 7 E Riksnivå (208 kB) Elever från fristående skolor med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12
Tabell 7 F Riksnivå (208 kB) Elever från fristående skolor med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2011/12

 

Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A Riksnivå (74 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12
Tabell 9 B Riksnivå (74 kB)   Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), flickor
Tabell 9 C Riksnivå (74 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), pojkar
Tabell 10 A Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12
Tabell 10 B Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), flickor
Tabell 10 C Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 per program för elever från åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), pojkar
Tabell 11 A Riksnivå (71 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2011/12
Tabell 11 B Riksnivå (71 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), flickor
Tabell 11 C Riksnivå (71 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2012/13 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2011/12 (forts.), pojkar
Tabell 12 Riksnivå (49 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2012/13 för elever från åk 9 läsåret 2011/12, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan

 

Senast granskad: 2012-11-08
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten