Betyg och provresultat i grundskolan läsår 1997/98

Läsåret 1997/98 är det första året slutbetyget i grundskolan delades ut enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet. Betygen sätts utifrån de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret och med hjälp av fastställda betygskriterier. Fr o m vårterminen 1998 ges inom ramen för det nationella provsystemet varje år obligatoriska ämnesprov i åk 9 i svenska, matematik och engelska.

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1.1 A (91 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 1997/98
Tabell 1.1 B (91 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1997/98, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 1.1 C (91 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1997/98, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)
Tabell 1.1 D (91 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 1995/96 - 1997/98
Tabell 1.2 (91 kB) Elever som avslutat årskurs 9, läsåren 1992/93 - 1996/97
Tabell 1.3 A (91 kB) Slutbetyg från årskurs 9 för elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, läsåret 1997/98
Tabell 1.4 (91 kB) Sammanvägt provbetyg per ämne för ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 1998
Tabell 1.5 (91 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 1997/98
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 3.13 A (47 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1998/99 för elever från åk 9 läsåret 1997/98
Tabell 3.13 B (47 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 1998/99 för elever som avslutat åk 9 läsåret 1997/98

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 4 (423 kB) Utbildningsresultat 97/98 kommuner, sameskolan och fristående skolor
Senast granskad: 2008-11-21
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten