Betyg i grundskolan årskurs 6 vårterminen 2013

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg. Första gången var hösten 2012. Statistik om betygen har samlats in från och med vårterminen 2013.

Tabellnummer Samtliga elever
Tabell 1ABC Riksnivå (27 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabellnummer Kommunala skolor
Tabell 2ABC Riksnivå (27 kB) Elever i kommunala skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabellnummer Fristående skolor
Tabell 3ABC Riksnivå (27 kB) Elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabellnummer Föräldrarnas utbildningsnivå
Tabell 4ABC Riksnivå (28 kB) Elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabell 5ABC Riksnivå (28 kB) Elever med gymnasialt utbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabell 6ABC Riksnivå (28 kB) Elever med förgymnasialt utbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabellnummer Elever födda utomlands
Tabell 7ABC Riksnivå (28 kB) Elever födda utomlands som invandrat före ordinarie skolstart och med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabell 8ABC Riksnivå (28 kB) Elever födda utomlands som invandrat efter ordinarie skolstart och med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabell 9ABC Riksnivå (28 kB) Nyinvandrade elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Tabell 10ABC Riksnivå (28 kB) Samtliga elever, exklusive nyinvandrade elever, med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 6, vårterminen 2013. Totalt, flickor resp. pojkar.
Senast granskad: 2013-11-22
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten