Kostnader för grundskolan år 2015

Tabellnummer Innehåll - samtliga verksamheter
Tabell 1 Samtliga verksamheter (59 kB) Kostnader för samtliga verksamheter inom fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, förskola, skola och vuxenutbildning 2015
Tabellnummer Innehåll - Grundskola
Tabell 2 A Kostnader (130 kB) Huvudmannens kostnader 2015
Tabell 2 B Kostnader (130 kB) Huvudmannens kostnader per elev 2015, spridningsmått för kommuner

Tabell 2 C Kostnader (130 kB)

Huvudmannens kostnader per elev 2015, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor
Tabell 3 A Kostnader (95 kB) Hemkommunens kostnader 2015
Tabell 3 B Kostnader (95 kB) Hemkommunens kostnader per elev 2015, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Kostnader (95 kB) Hemkommunens kostnader per elev 2015, medelvärden för kommungrupper
Tabellnummer Innehåll - Strukturella faktorer
Tabell 1 Strukturella faktorer län (50 kB) Strukturella faktorer för län 2015
Tabell 1 Strukturella faktorer kommun (180 kB) Strukturella faktorer för kommuner 2015
Senast granskad: 2016-09-15
Innehållsansvar: Avdelningen för analys