Kostnader för grundskolan år 2014

Tabellnummer Innehåll - samtliga verksamheter
Tabell 1 Kostnader Riksnivå (60 kB) Kostnader för samtliga verksamheter inom fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, förskola, skola och vuxenutbildning 2014
Tabellnummer Innehåll - Grundskola
Tabell 2 A Kostnader Riksnivå (137 kB) Huvudmannens kostnader 2014
Tabell 2 B Kostnader Riksnivå (137 kB) Huvudmannens kostnader per elev 2014, spridningsmått för kommuner

  Tabell 2 C Kostnader Riksnivå (137 kB)

Huvudmannens kostnader per elev 2014, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor
Tabell 3 A Kostnader Riksnivå (95 kB) Hemkommunens kostnader 2014
Tabell 3 B Kostnader Riksnivå (95 kB) Hemkommunens kostnader per elev 2014, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Kostnader Riksnivå (95 kB) Hemkommunens kostnader per elev 2014, medelvärden för kommungrupper
Tabellnummer Innehåll - Strukturella faktorer
Tabell 1 Strukturella faktorer Län (50 kB) Strukturella faktorer för län 2014
Tabell 1 Strukturella faktorer Kommun (178 kB) Strukturella faktorer för kommuner 2014
Senast granskad: 2015-09-15
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten