Personal i grundskolan läsår 2016/17

På den här sidan finns uppgifter om personal i grundskolan på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns- och kommun. Dessa publiceras i Skolverkets databaser SIRIS och Jämförelsetal.

Innehåll - Samtliga skolformer

Tabell 1A, pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 2003/04 - 2016/17 (73 kB) Tabell 1B, genomsnittligt antal år i yrket för verksamma lärare och rektorer, per skolform och årgång, läsåren 2007/08 - 2016/17 (61 kB) Tabell 1C, åldersfördelning lärare och rektorer, per skolform, läsåret 2016/17 (61 kB)

Innehåll - Grundskola

Tabell 2, pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag, läsåren 2007/08-2016/17 (71 kB) Tabell 3, pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands, läsåren 2007/08-2016/17 (83 kB) Tabell 4A, pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet, läsåren 2007/08-2016/17 (125 kB) Tabell 4B, pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet, läsåren 2007/08-2016/17, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) (127 kB) Tabell 4C, pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet, läsåren 2007/08-2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) (127 kB) Tabell 5A, lärare i olika lärarkategorier, läsåret 2016/17 (133 kB) Tabell 5B, tjänstgörande lärare, läsåret 2016/17, spridningsmått för kommunen (kommunala skolor) (134 kB) Tabell 5C, tjänstgörande lärare, läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) (135 kB) Tabell 6A, skolledare, läsåren 2009/10-2016/17 (73 kB) Tabell 6B, studie- och yrkesvägledare, läsåren 2009/10-2016/17 (73 kB) Tabell 7, anställda med lärarlegitimation med behörighet i ämne, läsåret 2016/17 (48 kB)

Senast granskad: 2017-03-21
Innehållsansvar: Avdelningen för analys