Provresultat i grundskolan läsåret 2015/2016

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2015/16. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

PM med beskrivning av resultaten

Mer information om nationella prov

Nationella prov i årskurs 3      

Tabell Innehåll - Riksnivå
Provres åk3 Tabell 1A-1C (51 kB) Provresultat för de elever som deltagit på resp delprov, läsåret 2015/16. Totalt, flickor resp pojkar
Provres Åk 3 Tabell 2A-2C (54 kB)

Deltagande för samtliga elever, läsåret 2015/16. Totalt, flickor resp pojkar.

Provres Åk 3 Tabell 3 (34 kB) Provresultat för delproven i matematik, för de elever som deltagit, läsåret 2015/16. Fördelat på olika elevgrupper.
Provres Åk 3 Tabell 4 (33 kB) Provresultat för delproven i svenska, för de elever som deltagit, läsåret 2015/16. Fördelat på olika elevgrupper.
Provres Åk 3 Tabell 5 (33 kB) Provresultat för delproven i svenska som andraspråk, för de elever som deltagit, läsåret 2015/16. Fördelat på olika elevgrupper.
Provres Åk 3 Tabell 6 (33 kB) Fördelning i procent över antal delprov eleverna deltagit i efter ämne. Läsåret 2015/16

Provres Åk 3Tabell 7 (31 kB)

Fördelning i procent över antal delprov där eleverna uppnått kravnivån för de elever som deltagit i alla delprov i ämnet. Läsåret 2015/16

Nationella prov i årskurs 6

                              Tabell 

Resultat i respektive ämnesprov
Deltagande och resultat på prov/delprov

Provres åk6 Tabell 8ABC.xlsx (38 kB)

Samtliga elever, resultat i respektive ämne och delprov, läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
 Tabell Resultat fördelat på huvudman, föräldrars utbildningsnivå och elever födda utomlands
Deltagande och resultat på prov/delprov
 

Provres åk6 Tabell 9ABC.xlsx (220 kB)

Svenska, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar

Provres åk6 Tabell 10ABC.xlsx (220 kB)

Svenska som andraspråk, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar

Provres åk6 Tabell 11ABC.xlsx (220 kB)

Matematik, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar

Provres åk6 Tabell 12ABC.xlsx (220 kB)

Engelska, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar

Nationella prov i årskurs 9        

Tabell

Resultat i respektive ämnesprov
Deltagande och resultat på prov/delprov

Provres Åk 9 Tabell 13 A-13 C (39 kB) Resultat i respektive ämne och delprov, läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Tabell

Resultat per ämne fördelat på huvudman, föräldrars utbildningsnivå och elever födda utomlands
Deltagande och resultat på prov/delprov

Provres Åk 9 Tabell 14 A-14 C (148 kB) Svenska, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar

Provres Åk 9 Tabell 15 A-15 C (148 kB)

Svenska som andraspråk, resultat läsåret 2014/15. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 16 A-16 C (148 kB) Matematik, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 17 A-17 C (148 kB) Engelska, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 18 A-18 C (69 kB) Biologi, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 19 A-19 C (69 kB) Fysik, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 20 A-20 C (69 kB) Kemi, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 21 A-21 C (84 kB) Geografi, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 22 A-22 C (84 kB) Historia, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 23 A-23 C (84 kB) Religionskunskap, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 24 A-24 C (84 kB) Samhällskunskap, resultat läsåret 2015/16. Totalt samt för flickor och pojkar
Senast granskad: 2016-12-01
Innehållsansvar: Avdelningen för analys