Provresultat i grundskolan läsåret 2016/2017

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Innehållsförteckning Nationella prov i årskurs 3   

Provresultat för de elever som deltagit på respektive delprov. Totalt, flickor resp. pojkar, tabell 1A-C. (60 kB) Deltagande för samtliga elever. Totalt, flickor resp. pojkar, tabell 2A-C. (61 kB) Provresultat för delproven i matematik, för de elever som deltagit. Fördelat på olika elevgrupper, tabell 3. (61 kB) Provresultat för delproven i svenska, för de elever som deltagit. Fördelat på olika elevgrupper, tabell 4. (60 kB) Provresultat för delproven i svenska som andraspråk, för de elever som deltagit. Fördelat på olika elevgrupper, tabell 5. (60 kB) Fördelning i procent över antal delprov eleverna deltagit i efter ämne, tabell 6. (60 kB) Fördelning i procent över antal delprov där eleverna uppnått kravnivån för de elever som deltagit i alla delprov i ämnet, tabell 7. (60 kB)

Innehållsförteckning Nationella prov i årskurs 6

Resultat i respektive ämnesprov, deltagande och resultat på prov/delprov

Samtliga elever, resultat i respektive ämne och delprov, läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 8A-C. (75 kB)

Resultat fördelat på huvudman, föräldrars utbildningsnivå, och elever födda utomlands, deltagande och resultat på prov/delprov

Svenska, resultat läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 9A-C. (256 kB) Svenska som andraspråk, resultat läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 10A-C. (256 kB) Matematik, resultat läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 11A-C. (257 kB) Engelska, resultat läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 12A-C. (258 kB)

Innehållsförteckning Nationella prov i årskurs 9

Resultat i respektive ämnesprov, deltagande och resultat på prov/delprov

Resultat i respektive ämne och delprov, läsåret 2016/17. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 13A-C. (84 kB)

Resultat fördelat på huvudman, föräldrars utbildningsnivå, och elever födda utomlands. Deltagande och resultat på prov/delprov

Svenska, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 14A-C. (246 kB) Svenska som andraspråk, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 15A-C. (247 kB) Matematik, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 16A-C. (247 kB) Engelska, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 17A-C. (248 kB) Biologi, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 18A-C. (130 kB) Fysik, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 19A-C. (130 kB) Kemi, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 20A-C. (130 kB) Geografi, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 21A-C. (152 kB) Historia, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 22A-C. (152 kB) Religionskunskap, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 23A-C. (153 kB) Samhällskunskap, resultat. Totalt samt för flickor och pojkar, tabell 24A-C. (153 kB)

Senast granskad: 2017-11-30
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation