Skolor och elever i grundskolan läsåret 2017/18

På denna sida finns tabeller med uppgifter om skolenheter och elever i grundskolan på nationell nivå. Vissa uppgifter om skolor och elever i grundskolan finns även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databaser Jämförelsetal och SIRIS.

Samtliga skolformer och fritidshem, barn/elever läsåret 2017/18

Antal elever och skolenheter inkl fritidshem, tabell 1 (124 kB)

Skolenheter och elever

Skolenheter och elever läsåren 2011/12-2017/18, tabell 2 A (161 kB) Skolenheter och elever läsåret 2017/18, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor), tabell 2 B (161 kB) Skolenheter och elever läsåret 2017/18, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), tabell 2 C (161 kB) Skolenheter och elever läsåret 2017/18, fristående skolor, tabell 2 D (161 kB) Skolenheter och elever läsåret 2017/18, medelvärden för kommungrupper (fristående skolor), tabell 2 E (161 kB) Grundskolor med förskoleklass och fritidshem läsåret 2017/18, skolor, elever och inskrivna barn, tabell 2 F (161 kB)

Skolor

Skolstorlek läsåret 2017/18, samtliga skolor, tabell 3 A (78 kB) Skolstorlek läsåret 2017/18, kommunala skolor, tabell 3 B (78 kB) Skolstorlek läsåret 2017/18, fristående skolor, tabell 3 C (78 kB)

Elever

Antal elever läsåren 1989/90-2017/18 och beräknat antal elever 2018/19-2024/25, tabell 4 (54 kB)

Årskurser

Flickor och pojkar i årskurs 1 till 9 läsåret 2017/18, tabell 5 (54 kB) Ålder för elever i årskurs 1 läsåren 2011/12-2017/18, tabell 6 A (117 kB) Ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2017/18, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor), tabell 6 B (117 kB) Ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2017/18, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), tabell 6 C (117 kB)

Moderna språk

Moderna språk inom ramen för språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 läsåren 2013/14-2017/18, tabell 7 A (96 kB) Moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2017/18, tabell 7 B (96 kB) Alternativ till moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2017/18, tabell 7 C (96 kB) Moderna språk inom ramen för elevens val läsåret 2017/18. tabell 7 D (96 kB)

Elever med undervisning i modersmål

Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåren 2012/13-2017/18, tabell 8 A (145 kB) Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2017/18, tabell 8 B (145 kB) Flickor med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2017/18, tabell 8 C (145 kB) Pojkar med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2017/18, tabell 8 D (145 kB) Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2017/18, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor), tabell 8 E (145 kB) Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2017/18, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), tabell 8 F (145 kB)

Elever i behov av särskilt stöd

Elever med särskilt stöd årskurs 1-9 samt totalt läsåret 2017/18, samtliga skolor och fördelat på kommunal respektive enskild huvudman, tabell 9ABC (32 kB)

Planerad undervisningstid

Planerad undervisningstid åk 1-9, läsåret 2017/18, samtliga huvudmän fördelat på kommunal respektive enskild huvudman, tabell 10ABC (66 kB)

Senast granskad: 2018-04-27
Innehållsansvar: Avdelningen för analys