Statistik om gymnasiesärskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Elev i gymnasiesärskolan

Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar nu för första gången på flera år. Det är en naturlig följd av ökat elevantal i grundsärskolan. Läsåret 2017/18 går det ungefär 6 100 elever i gymnasiesärskolan vilket är en ökning med tre procent från förra året.

Av alla elever i gymnasiesärskolan går 56 procent av eleverna på nationella program och 44 procent går på individuella program. De nationella program som har flest elever är hotell, restaurang och bageri samt administration, handel och varuhantering.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys