Statistik om gymnasiesärskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Elev i gymnasiesärskolan Antalet elever minskar i gymnasiesärskolan. Vilket är en naturlig följd av minskat elevantal i grundsärskolan samt att elever nu mer kan välja några av gymnasieskolans introduktionsprogram.

Från och med hösten 2013 påbörjade eleverna i årskurs 1 den nya gymnasiesärskolan som består av nio yrkesinriktade program och ett individuellt program. De populäraste nationella programmen i den nya gymnasiesärskolan är Hotell, restaurang och bageri följt av Administration, handel och varuhantering.

Senast granskad: 2016-07-08
Innehållsansvar: Avdelningen för analys