Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2016/17

Här finns statistik om betyg och studieresultat från gymnasieskolan läsåret 2016/17. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Avgångselever läsåret 2016/17

Antal avgångselever på nationella program redovisade efter examen, studiebevis och program, år 2017, tabell 1A. (58 kB) Antal avgångselever på nationella program redovisade efter examen, studiebevis, program och inriktning, år 2017, tabell 1B. (58 kB) Tekniskt fjärde år. Avgångselever redovisade efter profil, år 2017, tabell 1C. (58 kB) Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever i gymnasieskolan, år 2017, tabell 2A. (82 kB) Grundläggande behörighet till universitet och högskolestudier för elever på yrkesprogram i gymnasieskolan, år 2017, tabell 2B. (82 kB) Enskild och offentlig huvudman, studieresultat för avgångselever, år 2017, tabell 2C. (82 kB) Studieresultat för avgångselever redovisade efter program och inriktning, examen, grundläggande behörighet, genomsnittlig betygspoäng samt utökat program, år 2017, tabell 2D. (82 kB)

Genomströmning Gy 2011 (Examen inom 3, 4 och 5 år)

Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3 år för elever som började år 2014, tabell 3A. (115 kB)

Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3 respektive 4 år för elever som började år 2013, tabell 3B. (115 kB) Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3, 4 respektive 5 år för elever som började år 2012, tabell 3C. (115 kB)

Kursbetyg i gymnasiegemensamma ämnen läsåret 2016/17

Kursbetyg i engelska, tabell 4. (56 kB) Kursbetyg i matematik, tabell 5. (101 kB) Kursbetyg i svenska och svenska som andraspråk, tabell 6. (84 kB) Kursbetyg i naturkunskap, tabell 7. (64 kB) Kursbetyg i historia, religion och samhällskunskap, tabell 8. (141 kB) Kursbetyg i idrott och hälsa, tabell 9. (48 kB) Kursbetyg i gymnasiearbete, tabell 10. (39 kB)

Övriga kursbetyg 2016/17

Kursbetyg i programgemensamma ämnen: yrkes- och högskoleförberedande program, tabell 11. (41 kB) Kursbetyg i moderna språk, tabell 12. (40 kB) Kursbetyg i modersmål, tabell 13. (37 kB) Kursbetyg i biologi, bioteknik, fysik och kemi, tabell 14. (35 kB)

Övergång till universitet och högskola

Övergång till högskolan inom 1 år för elever som slutfört en gymnasieutbildning våren 2016, tabell 15A. (88 kB) Övergång till högskolan efter slutförd gymnasieutbildning, läsåret 2011/12 - 2015/16, tabell 15B. (88 kB)

Övergång till Komvux

Övergång till komvux läsåret 2016/17 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2015/16, tabell 16A. (94 kB) Övergång till komvux för avgångselever från gymnasieskolan, läsåren 2011/12–2015/16, tabell 16B. (94 kB)

Senast granskad: 2017-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för analys