Provresultat i gymnasieskolan vårterminen 2017

Uppgifter om resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik i gymnasieskolan redovisas här på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun-, skolenhets- samt huvudmannanivå i Skolverkets databas SIRIS.

Senast granskad: 2017-10-24
Innehållsansvar: Avdelningen för analys