Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2017/18

På denna sida kommer tabeller med uppgifter om skolenheter och elever i gymnasieskolan på nationell nivå att publiceras under 2017/18. Vissa uppgifter om skolor och elever i gymnasieskolan finns även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databaser Jämförelsetal och SIRIS.

Innehåll - Sökande till gymnasieskolan läsåret 2017/18

Tabell 2 A, sökande fördelat på kön (65 kB) Tabell 2 B, sökande fördelat efter svensk och utländsk bakgrund (65 kB) Tabell 2 C, sökande fördelat efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå (65 kB)

Innehåll - Sökande till gymnasieskolan läsår 2017/18, preliminär statistik

Tabell, sökande till gymnasieskolan per program, preliminär statistik (23 kB)

Innehåll - Elever på program, preliminär statistik publicerad 9 nov 2017

Tabell över elever på program hösten 2017, preliminär statistik (25 kB)

Senast granskad: 2017-11-09
Innehållsansvar: Avdelningen för analys