Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2017/18

På denna sida publiceras tabeller med uppgifter om skolenheter och elever i gymnasieskolan på nationell nivå under 2017/18. Vissa uppgifter om skolor och elever i gymnasieskolan finns även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Samtliga skolformer

Förskole- och skolenheter/fritidshem. Barn/elever läsåret 2017/18, tabell 1 (124 kB)

Sökande och antagna till läsåret 2017/18

Sökande till gymnasieskolan, efter kön, tabell 2 A (65 kB) Sökande till gymnasieskolan, efter svensk och utländsk bakgrund, tabell 2 B (65 kB) Sökande till gymnasieskolan, efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, tabell 2 C (65 kB) Antagna på sitt förstahandsval, av nybörjare i gymnasieskolans årskurs 1, efter kön, tabell 3 A (98 kB) Antagna på sitt förstahandsval, av nybörjare i gymnasieskolans årskurs 1, efter svensk och utländsk bakgrund, tabell 3 B (98 kB) Antagna på sitt förstahandsval, av nybörjare i gymnasieskolans årskurs 1, efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, tabell 3 C (98 kB)

Skolenheter och elever

Skolenheter och elever, läsåren 2008/09-2017/18, tabell 4 A (130 kB) Skolenheter och elever, läsåret 2017/18, spridningsmått för kommuner, tabell 4 B (130 kB) Skolenheter och elever, läsåret 2017/18, medelvärden för kommungrupper, tabell 4 C (130 kB)

Elever på program läsåret 2017/18

Elever på program redovisade efter typ av huvudman och kön, tabell 5 A (159 kB) Elever på program redovisade efter typ av huvudman och årskurs, tabell 5 B (159 kB) Elever på program redovisade efter svensk och utländsk bakgrund, föräldrarnas högsta utbildningsnivå samt kön, tabell 5 C (159 kB) Elever på program och inriktning redovisade efter årskurs och kön, tabell 5 D (159 kB) Kommuner och skolenheter efter program, tabell 5 E (59 kB) Elever som läser gymnasieingenjörsutbildning (sitt fjärde år på teknikprogrammet) redovisade efter inriktning och kön, tabell 5 F (33 kB)

Avbrott, studieuppehåll och byten

Studieflöden mellan första och andra studieåret, nybörjare i årskurs 1 ht 2016, tabell 6 A (85 kB) Studieflöden mellan första och tredje studieåret, nybörjare i årskurs 1 ht 2015, tabell 6 B (85 kB)

Programbyten mellan första och andra studieåret samt årskurs det andra studieåret

Nybörjare i årskurs 1 ht 2016, alla elever, tabell 6 C (63 kB) Nybörjare i årskurs 1 ht 2016, kvinnor, tabell 6D (63 kB) Nybörjare i årskurs 1 ht 2016, män, tabell 6 E (63 kB)

Programbyten mellan första och tredje studieåret samt årskurs det tredje studieåret

Nybörjare i årskurs 1 ht 2015, alla elever, tabell 6 F (64 kB) Nybörjare i årskurs 1 ht 2015, kvinnor, tabell 6 G (64 kB) Nybörjare i årskurs 1 ht 2015, män, tabell 6 H (64 kB)

Sökande till gymnasieskolan läsår 2017/18, preliminär statistik

Sökande till gymnasieskolan per program, preliminär statistik (23 kB)

Elever på program, preliminär statistik publicerad 9 nov 2017

Elever på program hösten 2017, preliminär statistik (25 kB)

Senast granskad: 2018-03-08
Innehållsansvar: Avdelningen för analys