Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2016

Senast granskad: 2017-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för analys