Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2010

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer

Innehåll

Tabell 2 A Riks (109 kB) Skolor och elever kalenderåren 2005 - 2010
Tabell 2 B Riks (110 kB) Skolor och elever kalenderåret 2010, spridningsmått för kommuner
Tabell 2 C Riks (110 kB) Skolor och elever kalenderåret 2010, medelvärden för kommungrupper
Tabell 3 A Riks (163 kB) Elever kalenderåren 2005 - 2010
Tabell 3 B Riks (165 kB) Elever kalenderåret 2010, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Riks (165 kB) Elever kalenderåret 2010, medelvärden för kommungrupper
Tabell 4 A Riks (210 kB) Kursdeltagare kalenderåren 2005 - 2010
Tabell 4 B Riks (214 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2010, spridningsmått för kommuner
Tabell 4 C Riks (211 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2010, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5 Riks (82 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå kalenderåret 2010
Tabell 6 Riks (75 kB) Elevernas ålder kalenderåren 2005 - 2010
Tabell 7 Riks (72 kB) Elevernas utbildningsbakgrund kalenderåren 2005 - 2010

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer

Innehåll

Tabell 1 Län (73 kB) Elever och kursdeltagare i kommunala huvudmäns skolor i länet kalenderåret 2010
Tabell 2 Län (44 kB) Elever folkbokförda i kommunen (kolumn 1-4) samt elever i huvudmannens skolor (kolumn 5-7) kalenderåret 2010

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer

Innehåll

Tabell 1 Kommun (153 kB) Elever och kursdeltagare i huvudmannens skolor kalenderåret 2010
Tabell 2 Kommun (143 kB) Elever folkbokförda i kommunen (kolumn 1-4) samt elever i huvudmannens skolor (kolumn 5-7) kalenderåret 2010
Senast granskad: 2011-06-28
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten