Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2013

Tabellnummer Innehåll - Samtliga skolformer
Tabell 1 Samtliga Riksnivå (120 kB) Skolenheter och barn/elever läsåret 2013 - 2014

Tabellnummer

Innehåll - Skolor och elever Komvux

Tabell 2 A Riksnivå (112 kB) Skolor och elever kalenderåren 2007 - 2013
Tabell 2 B Riks (112 kB) Skolor och elever kalenderåret 2013, spridningsmått för kommuner
Tabell 2 C Riks (112 kB) Skolor och elever kalenderåret 2013, medelvärden för kommungrupper
Tabell 3 A Riks (124 kB) Elever kalenderåren 2008 - 2013
Tabell 3 B Riks (124 kB) Elever kalenderåret 2013, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Riks (124 kB) Elever kalenderåret 2013, medelvärden för kommungrupper
Tabell 4 A Riks (136 kB) Kursdeltagare kalenderåren 2008 - 2013
Tabell 4 B Riks (136 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2013, spridningsmått för kommuner
Tabell 4 C Riks (136 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2013, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5 Riks (51 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå kalenderåret 2013
Tabell 6 Riks (48 kB) Elevernas ålder kalenderåren 2008 - 2013
Tabell 7 Riks (50 kB) Elevernas utbildningsbakgrund kalenderåren 2008 - 2013
Senast granskad: 2014-06-24
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten