Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2014

På den här sidan finns uppgifter om skolor och elever i komvux på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns- och kommunnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal. Se länk till höger.

Tabellnummer

Innehåll - Samtliga skolformer

Tabell 1 Samtliga skolformer Riksnivå (114 kB) Skolor och elever kalenderåren  - 2014

Tabellnummer

Innehåll - Komvux

Tabell 2 A Elever Riksnivå (109 kB) Skolor och elever kalenderåren 2008 - 2014
Tabell 2 B Elever Riksnivå (109 kB) Skolor och elever kalenderåret 2014, spridningsmått för kommuner
Tabell 2 C Elever Riksnivå (109 kB) Skolor och elever kalenderåret 2014, medelvärden för kommungrupper
Tabell 3 A Elever Riksnivå (124 kB) Elever kalenderåren 2009 - 2014
Tabell 3 B Elever Riksnivå (124 kB) Elever kalenderåret 2014, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Elever Riksnivå (124 kB) Elever kalenderåret 2014, medelvärden för kommungrupper
Tabell 4 A Elever Riksnivå (137 kB) Kursdeltagare kalenderåren 2009 - 2014
Tabell 4 B Elever Riksnivå (137 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2014, spridningsmått för kommuner
Tabell 4 C Elever Riksnivå (137 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2014, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5 Elever Riksnivå (51 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå kalenderåret 2014
Tabell 6 Elever Riksnivå (48 kB) Elevernas ålder kalenderåren 2009 - 2014
Tabell 7 Elever Riksnivå (46 kB) Elevernas utbildningsbakgrund kalenderåren 2009 - 2014
Senast granskad: 2015-06-23
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten