Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2015

Tabellnummer

Innehåll - Samtliga skolformer

Tabell 1 Samtliga skolformer (122 kB) Skolor och elever kalenderåren  - 2015

Tabellnummer

Innehåll - Komvux

Tabell 2 A Komvux Skolor o elever (112 kB) Skolor och elever kalenderåren 2008 - 2015

Tabell 2 B Komvux Skolor o elever (112 kB)

Skolor och elever kalenderåret 2015, spridningsmått för kommuner
Tabell 2 C Komvux Skolor o elever (112 kB) Skolor och elever kalenderåret 2015, medelvärden för kommungrupper
Tabell 3 A Komvux Skolor o elever (127 kB) Elever kalenderåren 2009 - 2015
Tabell 3 B Komvux Skolor o elever (127 kB) Elever kalenderåret 2015, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C Komvux Skolor o elever (127 kB) Elever kalenderåret 2015, medelvärden för kommungrupper
Tabell 4 A Komvux Skolor o elever (141 kB) Kursdeltagare kalenderåren 2009 - 2015
Tabell 4 B Komvux Skolor o elever (141 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2015, spridningsmått för kommuner
Tabell 4 C Komvux Skolor o elever (141 kB) Kursdeltagare kalenderåret 2015, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5 Komvux Skolor o elever (53 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå kalenderåret 2015
Tabell 6 Komvux Skolor o elever (48 kB) Elevernas ålder kalenderåren 2009 - 2015
Tabell 7 Komvux Skolor o elever (50 kB) Elevernas utbildningsbakgrund kalenderåren 2009 - 2015
Senast granskad: 2016-06-21
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten