Elever och kursdeltagare i komvux läsår 1994/95

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (181 kB) Skolor, grupper och elever läsåren 1991/92 - 1994/95
Tabell 5.1 B (181 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1994/95, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (181 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1994/95, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (62 kB) Elever läsåren 1992/93 - 1994/95
Tabell 5.2 B (62 kB) Elever läsåret 1994/95, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (62 kB) Elever läsåret 1994/95, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (132 kB) Kursdeltagare läsåren 1992/93 - 1994/95
Tabell 5.3 B (132 kB) Kursdeltagare läsåret 1994/95, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (132 kB) Kursdeltagare läsåret 1994/95, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (55 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 1994/95
Tabell 5.5 (49 kB) Elevernas ålder läsåret 1994/95
Tabell 5.6 (48 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 1994/95

Uppgifter på riksnivå (mätvecka)

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (60 kB) Skolor och grupper vecka 41 1992 - 1994
Tabell 5.1 B (60 kB) Skolor, grupper och elever vecka 41, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (60 kB) Skolor, grupper och elever vecka 41, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (62 kB) Elever vecka 41 1992 - 1994
Tabell 5.2 B (62 kB) Elever vecka 41 1994, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (62 kB) Elever vecka 41 1994, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (132 kB) Kursdeltagare vecka 41 1992 - 1994
Tabell 5.3 B (132 kB) Kursdeltagare vecka 41 1994, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (132 kB) Kursdeltagare vecka 41 1994, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (92 kB) Kursdeltagare på kurser med flest deltagare vecka 41 1994

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (320 kB) Huvudmannens skolor. Organisation - verksamhet under vecka 41, 1994
Tabell 2 (320 kB) Huvudmannens skolor. Organisation - verksamhet under vecka 41, 1994, forts, Resurser: personal 1994/95
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten