Elever och kursdeltagare i komvux läsår 1996/97

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (165 kB) Skolor, grupper och elever läsåren 1993/94 - 1996/97
Tabell 5.1 B (165 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1996/97, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (165 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1996/97, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (109 kB) Elever läsåren 1993/94 - 1996/97
Tabell 5.2 B (109 kB) Elever läsåret 1996/97, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (109 kB) Elever läsåret 1996/97, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (144 kB) Kursdeltagare läsåren 1993/94 - 1996/97
Tabell 5.3 B (144 kB) Kursdeltagare läsåret 1996/97, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (144 kB) Kursdeltagare läsåret 1996/97, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (55 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 1996/97
Tabell 5.5 (45 kB) Elevernas ålder läsåret 1996/97
Tabell 5.6 (46 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 1996/97

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 & 2 (204 kB) Huvudmannens skolor. Organisation - verksamhet under vecka 42, 1996 samt Resurser - Personal 96/97
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten