Elever och kursdeltagare i komvux läsår 1997/98

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (74 kB) Skolor, grupper och elever läsåren 1994/95 - 1997/98
Tabell 5.1 B (74 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1997/98, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (74 kB) Skolor, grupper och elever läsåret 1997/98, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (110 kB) Elever läsåren 1994/95 - 1997/98
Tabell 5.2 B (110 kB) Elever läsåret 1997/98, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (110 kB) Elever läsåret 1997/98, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (147 kB) Kursdeltagare läsåren 1995/96 - 1998/99
Tabell 5.3 B (147 kB) Kursdeltagare läsåret 1997/98, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (147 kB) Kursdeltagare läsåret 1997/98, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (52 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 1997/98
Tabell 5.5 (46 kB) Elevernas ålder läsåret 1997/98
Tabell 5.6 (47 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 1997/98

Uppgifter på riksnivå (mätvecka)

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (65 kB) Skolor, grupper och elever 1994 - 1997
Tabell 5.1 B (65 kB) Skolor, grupper och elever vecka 42 1997, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (65 kB) Skolor, grupper och elever vecka 42 1997, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (67 kB) Elever 1994 - 1997
Tabell 5.2 B (67 kB) Elever vecka 42 1997, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (67 kB) Elever vecka 42 1997, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (129 kB) Kursdeltagare 1994 - 1997
Tabell 5.3 B (129 kB) Kursdeltagare vecka 42 1997, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (129 kB) Kursdeltagare vecka 42 1997, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (53 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå vecka 42 1997

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (200 kB) Organisation - verksamhet under vecka 42, 1997
Tabell 2 (200 kB) Organisation - verksamhet under vecka 42, 1997 Resurser - personal 97/98
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten