Elever och kursdeltagare i komvux läsår 1998/99

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (228 kB) Skolor och elever läsåren 1995/96 - 1998/99
Tabell 5.1 B (228 kB) Skolor och elever läsåret 1998/99, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (228 kB) Skolor och elever läsåret 1998/99, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (108 kB) Elever läsåren 1995/96 - 1998/99
Tabell 5.2 B (108 kB) Elever läsåret 1998/99, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (108 kB) Elever läsåret 1998/99, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (149 kB) Kursdeltagare läsåren 1995/96 - 1998/99
Tabell 5.3 B (149 kB) Kursdeltagare läsåret 1998/99, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (149 kB) Kursdeltagare läsåret 1998/99, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (57 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 1998/99
Tabell 5.5 (47 kB) Elevernas ålder läsåret 1998/99
Tabell 5.6 (48 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 1998/99

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (107 kB) Organisation - verksamhet 98/99 - kommuner och landsting
Tabell 2 (124 kB) Organisation - verksamhet 98/99 Resurser - personal 99/00 - kommuner och landsting
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten