Elever och kursdeltagare i komvux läsår 1999/00

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (228 kB) Skolor och elever läsåren 1996/97 - 1999/2000
Tabell 5.1 B (228 kB) Skolor och elever läsåret 1999/2000, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (228 kB) Skolor och elever läsåret 1999/2000, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (109 kB) Elever läsåren 1996/97 - 1999/2000
Tabell 5.2 B (109 kB) Elever läsåret 1999/2000, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (109 kB) Elever läsåret 1999/2000, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (152 kB) Kursdeltagare läsåren 1996/97-1999/2000
Tabell 5.3 B (152 kB) Kursdeltagare läsåret 1999/00, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (152 kB) Kursdeltagare läsåret 1999/00, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (59 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 1999/2000
Tabell 5.5 (48 kB) Elevernas ålder läsåret 1999/2000
Tabell 5.6 (45 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 1999/2000

Uppgifter på länsnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 & 2 (56 kB) Organisation - verksamhet 1999/00

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (112 kB) Organisation - verksamhet 1999/2000 - kommuner och landsting
Tabell 2 (112 kB) Organisation - verksamhet 1999/2000 Resurser - personal 2000/01 - kommuner och landsting
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten