Elever och kursdeltagare i komvux läsår 2001/02

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (239 kB) Skolor och elever läsåren 1998/99 - 2001/02
Tabell 5.1 B (239 kB) Skolor och elever läsåret 2001/02, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (239 kB) Skolor och elever läsåret 2001/02, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (113 kB) Elever läsåren 1998/99 - 2001/02
Tabell 5.2 B (113 kB) Elever läsåret 2001/02, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (113 kB) Elever läsåret 2001/02, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (164 kB) Kursdeltagare läsåren 1998/99-2001/02
Tabell 5.3 B (164 kB) Kursdeltagare läsåret 2001/02, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (164 kB) Kursdeltagare läsåret 2001/02, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (63 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 2001/02
Tabell 5.5 (54 kB) Elevernas ålder läsåret 2001/02
Tabell 5.6 (55 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 2001/02

Uppgifter på länsnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 & Tabell 2 (58 kB) Organisation - verksamhet 2001/02 Resurser - personal 2002/03 - län

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (125 kB) Organisation - verksamhet 2001/02 - kommuner och landsting
Tabell 2 (108 kB) Organisation - verksamhet 2001/02 Resurser - personal 2002/03 - kommuner och landsting
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten