Elever och kursdeltagare i komvux läsår 2002/03

Uppgifter på riksnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 5.1 A (232 kB) Skolor och elever läsåren 1999/00 - 2002/03
Tabell 5.1 B (232 kB) Skolor och elever läsåret 2002/03, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (232 kB) Skolor och elever läsåret 2002/03, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (85 kB) Elever läsåren 1999/00 - 2002/03
Tabell 5.2 B (85 kB) Elever läsåret 2002/03, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (85 kB) Elever läsåret 2002/03, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (157 kB) Kursdeltagare läsåren 1999/2000-2002/03
Tabell 5.3 B (157 kB) Kursdeltagare läsåret 2002/03, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (157 kB) Kursdeltagare läsåret 2002/03, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (58 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 2002/03
Tabell 5.5 (46 kB) Elevernas ålder läsåret 2002/03
Tabell 5.6 (46 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 2002/03

Uppgifter på länsnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 & Tabell 2 (57 kB) Organisation - verksamhet 2002/03 Resurser - personal 2003/04 - län

Uppgifter på kommunnivå

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 (107 kB) Organisation - verksamhet 2002/03 - kommuner och landsting
Tabell 2 (101 kB) Organisation - verksamhet 2002/03 Resurser - personal 2003/04 - kommuner och landsting
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten