Elever och kursdeltagare i komvux läsår 2003/04

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 5.1 A (233 kB) Skolor och elever läsåren 2000/01 - 2003/04
Tabell 5.1 B (237 kB) Skolor och elever läsåret 2003/04, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.1 C (237 kB) Skolor och elever läsåret 2003/04, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.2 A (64 kB) Elever läsåren 2000/01 - 2003/04
Tabell 5.2 B (129 kB) Elever läsåret 2003/04, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.2 C (129 kB) Elever läsåret 2003/04, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.3 A (140 kB) Kursdeltagare läsåren 2000/01 - 2003/04
Tabell 5.3 B (53 kB) Kursdeltagare läsåret 2003/04, spridningsmått för kommuner
Tabell 5.3 C (58 kB) Kursdeltagare läsåret 2003/04, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5.4 (61 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 2003/04
Tabell 5.5 (51 kB) Elevernas ålder läsåret 2003/04
Tabell 5.6 (47 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåret 2003/04

Uppgifter på länsnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (54 kB) Organisation - verksamhet 2003/04 - län
Tabell 2 (54 kB) Organisation - verksamhet forts, 2003/04 Resurser - personal 2004/05, uppdaterad 20050920 med uppgifter om lärartäthet - län

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (106 kB) Organisation - verksamhet 2003/04 - kommuner och landsting
Tabell 2 (101 kB) Organisation - verksamhet 2003/04 Resurser - personal 2004/05 - kommuner och landsting, uppdaterad 20050920 med uppgifter om lärartäthet
Senast granskad: 2007-05-02
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten