Elever och kursdeltagare i komvux läsår 2006/07

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll - Elever och kursdeltagare
Tabell 2 A (90 kB) Skolor och elever läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 2 B (90 kB) Skolor och elever läsåret 2006/07, spridningsmått för kommuner
Tabell 2 C (90 kB) Skolor och elever läsåret 2006/07, medelvärden för kommungrupper
Tabell 3 A (139 kB) Elever läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 3 B (141 kB) Elever läsåret 2006/07, spridningsmått för kommuner
Tabell 3 C (141 kB) Elever läsåret 2006/07, medelvärden för kommungrupper
Tabell 4 A (179 kB) Kursdeltagare läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 4 B (184 kB) Kursdeltagare läsåret 2006/07, spridningsmått för kommuner
Tabell 4 C (180 kB) Kursdeltagare läsåret 2006/07, medelvärden för kommungrupper
Tabell 5 (59 kB) Kurser med flest deltagare per utbildningsnivå läsåret 2006/07
Tabell 6 (58 kB) Elevernas ålder läsåren 2002/03 - 2006/07
Tabell 7 (57 kB) Elevernas utbildningsbakgrund läsåren 2002/03 - 2006/07

Uppgifter på länsnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (54 kB) Elever och kursdeltagare i kommunala huvudmäns skolor i länet läsåret 2006/07
Tabell 2 (34 kB) Elever folkbokförda i kommunen (samtliga huvudmän i kolumn 1-4) samt elever i huvudmannens skolor (kommunala huvudmän i kolumn 5-7) läsåret 2006/07

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1 (116 kB) Elever och kursdeltagare i huvudmannens skolor läsåret 2006/07
Tabell 2 (108 kB) Elever folkbokförda i kommunen (kolumn 1-4) samt elever i huvudmannens skolor (kolumn 5-7) läsåret 2006/07
Senast granskad: 2008-01-29
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten