Statistik om svensk utbildning i utlandet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om svensk utbildning i utlandet. Statistiken redovisas i tabeller under rubrikerna Elever, Personal, Kostnader och Betyg som finns i vänstermenyn.

Grundskoleelever Syftet med utlandsskolor är att ge utbildning enligt svensk läroplan till skolbarn vars föräldrar under en period arbetar utomlands med uppdrag som anses ligga i det svenska samhällets intresse. Kraven för berättigande till statsbidrag gäller exempelvis att minst en förälder skall tjänstgöra vid en svensk eller internationell organisation, vid ett svenskt företag eller vara sysselsatt med kulturell verksamhet som familjens försörjning är beroende av.

Det finns idag 18 svenska utlandsskolor i 11 länder, de flesta i Europa. Ungefär 1 500 elever studerar vid en svensk utlandsskola. Under de senaste tio åren har andelen elever som deltar i grundskoleundervisning vid en svensk utlandsskola minskat med nästan en femtedel.

Senast granskad: 2017-05-03
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten