Elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) kalenderår 2015

Tabellnummer Innehåll - samtliga skolformer
Tabell 1 Samtliga skolformer (122 kB) Skolor och elever, kalenderår 2015
Tabellnummer Innehåll - sfi
Tabell 1 Sfi Elever och kursdelt (43 kB) Elever, nybörjare och kursdeltagare läsåren 1997 - 2015
Tabell 2 Sfi Elever och kursdelt (47 kB) Anordnare, elever och kursdeltagare 2005 - 2015. Huvudman folkhögskola
2011 - 2015
Tabell 3 A Sfi Elever och kursdelt (75 kB) Elever 2011 - 2015 efter kön, ålder, utbildningsbakgrund, andel i läs- och skrivinlärning och anordnare
Tabell 3 B Sfi Elever och kursdelt (75 kB) Elever 2011 - 2015 efter modersmål och födelseland
Tabell 4 Sfi Elever och kursdelt (52 kB) Kursdeltagare 2011 - 2015 efter studieväg och kurs samt 2015 uppdelat på ålder, utbildningsbakgrund, modersmål, födelseland, anordnare och läs- och skrivinlärning
Senast granskad: 2016-06-23
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten