Utvärderingar

Skolverket har sedan 1991 då myndigheten startade producerat en mängd utvärderingar, analyser och studier i form av rapporter. På de här sidorna hittar du ett urval av dem och som vi har bedömt har stort intresse för våra målgrupper.

Vissa rapporter är tematiska och fokuserar specifika förhållanden, fenomen eller speciallösningar inom skolsektorn, andra är mer inriktade på övergripande frågor. Du kan även söka efter rapporter i vår publikationsdatabas.

Skolverkets utvärderingar, analyser och studier ska öka kunskapen om hur systemet fungerar i relation till hur det är tänkt. Det övergripande syftet är att värna likvärdighet och kvalitet i verksamheterna. I utvärderingarnas empiriska arbete finns både bredd och djup. Resultaten redovisas till regeringen och kan ge grund för förändringar av regleringar som rör skolsystemet. Om en utvärdering visar på brister inom ett område kan utvecklingsinsatser initieras.

Senast granskad: 2016-09-07
Innehållsansvar: Avdelningen för analys