Nationell ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd

Under 2013 och 2014 har Skolverket gjort en nationell ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utväderingen visar bland annat att de tre ämnena uppfattas som både roliga och intressanta av eleverna. Men många lärare är obehöriga och lärarna uttrycker bland annat ett stort behov av kompetensutveckling i bedömning och betygsättning.

Underlaget till utvärderingen utgörs av en enkätundersökning i vilken elever, lärare och rektorer har tillfrågats samt av ett antal fördjupningsstudier i respektive ämne. Utvärderingen har genomförts i nära samarbete med forskare som ansvarade för fördjupningsstudierna samt för sammanställning och analys av resultaten för respektive ämne. Där det varit möjligt har ämnena följts upp utifrån resultaten i NU-03.

Utvärderingen ger en nationell bild av undervisningen och måluppfyllelsen i bild-, musik- och slöjdämnena i grundskolan idag. Den tar också upp vilka utmaningar och utvecklingsbehov som finns.

Rapporterna

Bild, musik och slöjd i grundskolan - En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna Bild i grundskolan Musik i grundskolan Slöjd i grundskolan

Diskutera resultaten

Välkommen att delta i tre webbsända seminarier den 8 och 9 september där vi presenterar och diskuterar resultaten från Skolverkets utvärdering av bild, musik och slöjd i grundskolan.

Musik: 2015-09-08 Tid 14:30–15:30

Bild: 2015-09-08 Tid 16:00–17:00

Slöjd: 2015-09-09 Tid 15:30–16:30

Se webbinarierna i efterhand

Det kan ta upp till 60 sekunder innan webbinariet startar.

Senast granskad: 2015-09-04
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen