Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Självkänslan och skolans vardag

En enkätstudie av elevers och lärares attityder till Information och kommunikation, Lusten att lära och Tid för lärande.

I samband med kvalitetsgranskningen 2001-2002 genomfördes en enkätstudie som riktades till lärare och elever på de skolor som ingick i granskningen. Studien vill dels ge fördjupad kunskap om hur skolornas verksamhet uppfattas av elever och lärare utifrån de tre granskningsområdena, dels vara ett komplement till inspektörernas rapporter som bygger på intervjuer och observationer.

Ladda ner som PDF (329 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.