Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Internationella studier under 40 år - svenska resultat och erfarenheter

tumnagel

I den här rapporten ges dels en samlad bild av Sveriges deltagande i internationella studier via en kortfattad genomgång av de studier vi deltagit i, dels av resultaten i sammanfattning. Syftena med internationella komparativa studier presenteras liksom deras nytta och begränsningar.

Varför deltar Sverige i internationella komparativa studier? Vad är mervärdet utöver den kunskap vi får från vår egen nationella uppföljning och utvärdering? Vad är syftet med internationella studier? Det finns flera svar på de här frågorna. Sverige har deltagit i internationella komparativa studier sedan början av 1960-talet. Den organisation som var först på plan med internationella jämförande undersökningar var IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som 1964 genomförde den första matematikundersökningen. Den har följts av ett flertal studier inom olika ämnen, framförallt läsförståelse, matematik och naturvetenskap, och i olika åldersgrupper i både grund- och gymnasieskolan. Under 1990-talet tillkom ytterligare en aktör, OECD, som sedan länge arbetatmed internationella indikatorer på utbildningsprestationer. Under det senaste decenniet har alltfler initiativ till jämförande internationella studier tagits. Även om många har varit och är positiva till jämförande studier saknas inte kritiker. Det har hävdats att det inte går ett skapa standardiserade och likvärdiga förutsättningar för mätningar i olika länder och att det heller inte är meningsfullt att jämföra elevers resultat i olika kulturer.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.